Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaanEde Beatrixkerk

1940: Nieuwbouw door Flentrop

1960: Reparatie en uitbreiding met twee registers door A.H. de Graaf (Ede)

1970:  Nieuwe speeltafel door Fonteyn & Gaal

1989: Restauratie dispositiewijziging door Kaat & Tijhuis

1994:  Toevoeging van een suboctaafkoppel

Voor foto's zie: http://reliwiki.nl

Dispositie

Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Quint 2⅔' (1960) - Octaaf 2' (1960) - Mixtuur 1⅓' 4 sterk - Trompet 8'.
Zwelwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Prestant 4' (1989) - Openfluit 4' (1989) - Nasard 2⅔' (1989) - Flageolet 2' - Terts 1 3/5', vanaf c (1989) - Dulciaan 8' - Tremulant.
Pedaal: Subbas 16' - Octaaf 8' - Gedekt 8' (unit) - Octaaf 4' (unit) - Fagot 16' (1989).

Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Zwelwerk aan Pedaal - Zwelwerk aan Hoofdwerk - suboctaaf koppeling Zwelwerk aan Hoofdwerk (1994).
Speelhulpen: Vrije combinatie; 4 vaste combinaties; automatisch piano-pedaal.

Elektrische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.


ga terug naar boven

footer
reflect